Hier komen de algemene voorwaarden van Stichting Feestweek Middelstum, tevens handelend onder de de naam Sunsation