Alcohol & drugs

  • Het nuttigen en/of in bezit hebben van alcohol beneden de 18 jaar is verboden.
  • Wederverstrekking van alcohol aan personen beneden de 18 jaar is verboden.
  • Sunsation behoudt zich het recht om eventuele boetes bij overtreding van de alcoholwet te verhalen op de persoon die de overtreding begaat.
  • Bij de entree wordt gecontroleerd op drank- en drugsmisbruik.
  • Zowel het gebruik als bezit van drugs op het festivalterrein is verboden.
  • Bij overtreding van bovenstaande zaken volgt verwijdering van het evenemententerrein.