Gedrag

  • Hinderlijk gedrag, agressie en intimidatie worden bestraft met een toegangsverbod.
  • Aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging dienen te allen tijde worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
  • Sunsation behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.